Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego

Rada Pedagogiczna

Marek Wąsik - Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Zdjęcie osoby

Dane kontaktowe:

(89)541 29 62

informacje:

§ 28. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele prowadzący pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą w szkole.
§ 28. 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
g) opracowywanie i uchwalanie zmian w statucie szkoły,
h) opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
i) uchwalanie szkolnego zestawu programów nauczania,
j) uchwalanie szkolnego zestawu podręczników.
§ 28. 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większą głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
§ 28. 4. Pozostałe kompetencje Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady.
(wyciąg ze statutu szkoły)

Skład Rady Pedagogicznej:


1. Baranowski Marek
2. Batożyński Radosław
3. Białczak-Jankowska Elżbieta
4. Bociej Małgorzata
5. Branicka Aleksandra
6. Bulejak Wioletta
7. Dobek-Ptaszyńska Danuta
8. Cytowicz – Pieślak Regina
9. Faron Jolanta
10. Golon Alicja
11. Gontarz Jerzy
12. Grochowska-Grudzińska Elżbieta
13. Januszewicz Beata
14. Jaroszewicz Agnieszka
15. Jarzębowska Gabriela
16. Jaskólska Anna
17. Jegliński Jacek
18. Jędrzejczyk-Bedra Joanna
19. Jurczak Daria
20. Kaczmarek Iwona
21. Kamiński Grzegorz
22. Kołodziejczyk Beata
23. Kołtko Dorota
24. Końpa Anna
25. Kowalewska Joanna
26. Kowalewska Joanna – ang.
27. Kowalski Paweł
28. Król Aneta
29. Kucab Hanna
30. Latosińska Edyta
31. Lempaszek Aleksandra
32. Łapińska Iwona
33. Makowska Beata
34. Masiulaniec Monika
35. Mieczkowska Elżbieta
36. Mikołajczyk Iwona
37. Mikulak Urszula
38. Niedźwiedzka Iwona
39. Nowak Iwona
40. Obiedziński Mariusz
41. Ostrowska Ilona
42. Pisarek Marta
43. Prusinowska Monika
44. Rafalska Izabela
45. Rejniak Renata
46. Reszka Bożena
47. Rosińska Zuzanna
48. Rudzianiec Agnieszka
49. Rymkiewicz Maria
50. Snopek Małgorzata
51. Sokołowska Anna
52. Suszczewicz Karol
53. Szczerbowicz Agnieszka
54. Szmit Małgorzata
55. Tamkun Mariola
56. Turek Hanna
57. Tyborowski Daniel
58. Tyczyński Michał
59. Waloszek Beata
60. Wawrzusiszyn Urszula
61. Wąsowicz Wioletta
62. Wiśniewska-Sielaszuk Barbara
63. Witkowska Ewa
64. Wołosiuk Elżbieta
65. Wójtowicz Bogdan
66. Wyrzykowska Jadwiga
67. Wziątek Anna
68. Zalewska Dominika

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2016 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Rosiński
Ilość wyświetleń: 1041
28 czerwca 2016 12:23 (Piotr Rosiński) - Aktualizacja informacji.
28 czerwca 2016 12:22 (Piotr Rosiński) - Dodanie nowej informacji.
24 czerwca 2016 14:47 (Piotr Rosiński) - Aktualizacja informacji.
Realizacja: Superszkolna.pl