Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego

Czym się zajmujemy

 MISJA SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie za swoje najważniejsze zadanie uznaje rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości z uwzględnieniem ich aspiracji życiowych oraz przygotowanie uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia.


Celem szkoły jest wychowanie w atmosferze wzajemnego szacunku i poszanowania prawa, wyposażenie uczniów w umiejętność samodzielnego i odpowiedzialnego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.


Szkoła kładzie nacisk na edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego celem jest dobre życie, przy zachowaniu bioróżnorodności, równości społecznej i dostatku zasobów naturalnych.

 


 

CELE OGÓLNE:

 

  • Rozwój intelektualny uczniów.
  • Polska moją ojczyzną – chcemy być świadomymi obywatelami naszego kraju.
  • Kształtowanie postaw tolerancji.
  • Przestrzeganie zasad   kultury osobistej          oraz     kultury języka.
  • Wyrabianie szacunku dla starszych oraz rówieśników.
  • Inspirowanie uczniów do twórczej aktywności i rozwijania zainteresowań.
  • Rozwijanie      kultury fizycznej         i turystyki.       Wychowanie   w zdrowiui bezpieczeństwie.
  • Kształtowanie postaw ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Rozwijanie współpracy z rodzicami i innymi instytucjami w zakresie działań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2016 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Rosiński
Ilość wyświetleń: 595
28 czerwca 2016 12:07 (Piotr Rosiński) - Zmiana treści zakładki.
28 czerwca 2016 12:07 (Piotr Rosiński) - Zmiana treści zakładki.
28 czerwca 2016 12:05 (Piotr Rosiński) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl